LETECKÉ PRÁCE

Nová dimenze prezentace

Nabízíme služby vyhovující každému rozpočtu

NEMOVITOSTI

A POZEMKY

Foto a videodokumentace

 • realit

 • průběhu staveb

 • dokumentace rekonstrukcí

 • letecký průzkum

kontaktujte nás +420 776 737 774

KULTURNÍ

A SPOLEČENSKÉ AKCE

Foto a videodokumentace

 • golfové turnaje

 • běžecké závody

 • městské slavnosti

 • společenské eventy

NATÁČENÍ V INTERIÉRECH

Bezpečné natáčení v interiéru

 • využití v realitách

 • záznam rekonstrukcí

 • kulturní akce*

* né nad lidmi a se zvýšenou opatrností

VÝŠKOVÉ PRÁCE

Foto a videodokumentace

 • výšková inspekce

 • vizuální kontrola stavu budov

 • kontrola pracovních postupů

DRŽITEL POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ LETECKÝCH PRACÍ

bezpilotními letadly splňující kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění

 HOLDER OWNER AERIAL WORK OPERATOR PERMIT

using unmanned aircraft that meet the criteria of Annex II of Regulation (EC) No 216/2008 of the European

Parliament and of the Council as amended

© 2006 INTERSHOW productions, s.r.o.