DRŽITEL POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ LETECKÝCH PRACÍ

bezpilotními letadly splňující kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění

 HOLDER OWNER AERIAL WORK OPERATOR PERMIT

using unmanned aircraft that meet the criteria of Annex II of Regulation (EC) No 216/2008 of the European

Parliament and of the Council as amended

© 2006 INTERSHOW productions, s.r.o.